Webinar "biolab"

Komisja Fulbrighta

Spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania na program BioLAB. Spotkanie rozpocznie się 24 stycznia o godzinie 18:00.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z webinarów: https://educationusa.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zasady-korzystania-z-webinar%C3%B3w.pdf

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]